Byggström

Vi har mer än 20 år erfarenhet av tillfälliga anläggningar och samarbetar med de flesta byggföretagen i landet. Vi hjälper till med att beräkna hur mycket ström just er bygganläggning kräver. Våra erfarna elektriker står för installationen utifrån era behov. Vi kontaktar även nätägarna för att säkerställa att ni får den strömmen ni behöver. Vi hjälper även med att anordna Fördelningscentraler, Huvudcentraler, Kraftkablar, Belysning, Fackverksmaster mm.

Kvalitetskontroll

Enligt elsäkerhetslagen (2016:732), anläggningsinnehavaren ska se till att anläggningen fortlöpande kontrolleras och ger betryggande säkerhet mot person samt sakskada, eventuella brister ska åtgärdas så att ingen kommer till skada eller brand uppstår. Därav bör allt arbete utförs av behörigt företag.

En störningsfri och säker elförsörjning är därför viktig för att arbetsplatsen ska löpa på så smidigt som möjligt.

Tillfälliga anläggningar som monteras upp och plockas ned ofta utsätts för större slitage än fasta anläggningar. Därför, utöver kontrollen före idrifttagning, är det extra viktigt att dessa kontrolleras samt servas regelbundet.

Ardei Group kan därför erbjuda genomgång samt service av kundens egna maskin park (centraler, kablar etc.) samt regelbundna kontroller och åtgärder av anläggningen på arbetsplatsen. Vi hjälper även med bevaringen av kundens utrustning inför andra projekt.