Elinstallationer

Vi har lång erfarenhet i elbranschen och hjälper företag och privatpersoner med alla typer av eluppdrag och elinstallationer.

Vi utför alla typer av elinstallationer oavsett om det handlar om en renovering eller nyproduktion. Våra uppdrag kan innebära små åtaganden som byte av uttag till större projekt.

Om du bokar din elinstallation med oss får du erfarna elektriker som utför arbetet på ett säkert sätt och vi lämnar även garanti på arbetet. Dessutom får du extra garanti på arbetet eftersom vi är en del av Installatörsföretaget.

Exempel på arbeten som vi utför:

  • Renovering av elanläggningar
  • Omdragning av el
  • Installation av jordfelsbrytare
  • Installation av vitvaror
  • Byte av elcentral
  • Indragning av golvvärme

Rot-Avdrag

När du bokar hos oss, är alla våra tjänster berättigade till 30% rot-avdrag. Vi tar hand om allt arbete för att söka rotavdraget.

In Garanti stamp

Extra Garanti för våra kunder från Installatörsföretagen för alla typer av installationer vi utför.