ID06 Passagesystem

Vi på Ardei Group har lång erfarenhet och har hjälpt till våra kunder sedan ID06 systemet satt igång i Sverige. Vi hjälper till med projektering, installation och service samt felsökning av ID06 sytemet , kontrollboxar och alla typer av grindar. Vi gör kompletta ID06 lösningar som ger er kontroll över vem som vistas på arbetsplatsen och enkelt rapportera till skatteverket enligt ID06-standarden. Vi samarbetar med alla aktörer så som Infobric och Entral.

Control box Infobric

Control box Infobric

Controlbox 400 är en säker lösning för att styra tillträden på den inhägnade byggarbetsplatsen, obehöriga hålls ute.

Dörrsystem Infobric

Dörrsystem Infobric

Dörrsystemet ser till att rätt personer befinner sig på rätt plats, vid rätt tillfälle. Endast behöriga personer med ID06-kort kan öppna dörrar.

Regbox 250

Regbox 250

Regbox 250 är en smidig och flexibel lösning för personalliggare på alla typer av byggarbetsplatser.

Vikgrind A

Vikgrind A

Ett perfekt val för byggarbetsplatsen som vill ha snabba och säkra flöden för fordonstrafik.

Skjutgrind

Skjutgrind

Säker och effektiv byggarbetsplats med mobil skjutgrind för fordonstrafik.

Rotationsgrind

Rotationsgrind

Rotationsgrinden är det säkraste sättet att styra flödet av personer till arbetsplatsen och ha kontroll över vilka som befinner sig på området.